Behandelingen en methoden om bedplassen te stoppen

Kan du få økonomisk støtte fra kommunen?

Hvis du har en eller flere sengevædere i familien, så ved du at det godt kan være en større post på budgettet med natunderbukser, ekstra senge- og nattøj og vask – og evt. også medicin. Men vidste du også, at du faktisk har mulighed for at søge om økonomisk støtte hos kommunen til dine udgifter?

Her er paragraffen

I Servicelovens § 41 står der, at … ”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4.596 kr. pr. år (2015-niveau)”.

”Det overordnede formål med ydelsen er, at forsørgere af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få kompensation for de merudgifter, de har som følge af deres barns funktionsnedsættelse. Formålet er endvidere at medvirke til: - at børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner e.l., såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger dette - at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller den kroniske eller langvarige lidelse - at hindre, at barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske eller langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.”

Hvad betyder det for mig?

Det betyder altså, at alle familier med børn, der har en såkaldt ”funktionsnedsættelse” eller langvarig lidelse kan søge om økonomisk støtte. Og i nogle kommuner betragtes sengevædning som den funktionsnedsættelse, det jo reelt er – uden de store udfordringer. I andre kommuner ser man anderledes på sagen, og der kan du få bruge fra hjælp fra din læge til at forklare kommunen, hvorfor ekstraudgifterne er nødvendige.

Er sengevædning et handicap?

Selvom I ikke selv betragter sengevædningen som et ”handicap”, så betyder lidelsen eller tilstanden, at I faktisk i visse tilfælde har ret til at få dækket jeres merudgifter. Dog skal I have betydelige udgifter, og I skal være væsentligt generet af sengevædningen. I skal formentlig også have en udtalelse fra enten egen læge eller inkontinensklinik, der uddyber at ”funktionsnedsættelsen” er længerevarende og stærkt generende.

Udover støtte til medicin kan I også søge om støtte til natunderbukser, ekstra sengetøj m.m.

Det er socialforvaltningen i dit barns bopælskommune, der skal behandle din ansøgning.

I vores lukkede Facebook-gruppe ”Trygge Nætter” kan du udveksle erfaringer med andre forældre – også om jeres erfaringer med at søge støtte. Du finder gruppen her https://www.facebook.com/groups/1468855733180985/

januar, 2023

Tags: , , , ,

Anbefalet artikel

DryNites®Produkter

Find det rigtige produkt til dit barn
Absorberend nachtondergoed voor jongens

DryNites® Natunderbukser (Natbleer)

Se Produkter
Absorberende matrasbeschermer

DryNites® Bed Mats (Engangunderlag)

Se Produkter