Juridisk erklæring

 

Juridisk erklæring

VIGTIGT! LÆS VENLIGST DENNE JURIDISKE ERKLÆRING OMHYGGGELIGT, INDEN DU BRUGER WEBSTEDET.
Din brug af dette websted og de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet, er underlagt følgende vilkår og bestemmelser:

 

Ejendomsret


Dette websted ejes, drives og vedligeholdes af KIMBERLY-CLARK CORPORATION ("Kimberly-Clark") og er oprettet med henblik på at stille oplysninger, undervisning, underholdning og kommunikation til rådighed. Webstedet og alle synlige komponenter til det, herunder uden begrænsning tekst, billeder og lyd er ophavsretligt beskyttet af Kimberly-Clark.

 

Begrænsninger af brug


Dette websted er kun tilgængeligt til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke kopiere, gengive, genudgive, sende, distribuere, overføre eller på nogen måde ændre hele eller dele af webstedet.

 

Varemærkeerklæring


Alle navne, logoer og varemærker ejes af Kimberly-Clark, og du må ikke bruge sådanne materialer til noget formål uden en udtrykkelig skriftlig aftale med Kimberly-Clark.

 

Uopfordrede ideer


Kimberly-Clark vil gerne have dine kommentarer og besvarer dine spørgsmål om vores produkter og virksomhed. Vi søger dog ikke og accepterer ikke uopfordrede idéer, forslag eller materialer i forbindelse med udvikling, design, fremstilling eller markedsføring af vores produkter. Ved at fastholde denne politik håber vi at undgå efterfølgende misforståelser i forbindelse med personer, der sender kommentarer eller idéer til os vedrørende produkter eller koncepter, som er udviklet af Kimberly-Clark's medarbejdere. Hvis du bliver ansat hos Kimberly-Clark, udgør og betragtes intet af det materiale, der er til rådighed på webstedet, som en del af eller hele ansættelseskontrakten. Yderligere fremstilling kan ikke betragtes som nogen garanti eller forpligtelse for så vidt angår Kimberly-Clark, som har et frivilligt forhold til sine medarbejdere.

 

Offentliggørelse og brug af dine oplysninger


Oplysninger, der indsendes til dette websted, og elektronisk post, som sendes til Kimberly-Clark, er ikke fortroligt materiale, og Kimberly-Clark kan ikke gøres ansvarlig for brug af eller offentliggørelse af dette. Alle meddelelser og andet materiale (herunder uden begrænsning uopfordrede idéer, forslag eller materiale), du sender til dette websted eller til Kimberly-Clark med elektronisk post, er og forbliver Kimberly-Clark's ejendom og kan bruges af Kimperly-Clark til ethvert formål, kommercielt eller andet, uden kompensation. Hvis du anvender dette websted til at sende oplysninger til Kimberley-Clark i forbindelse med et forhandler-køber-forhold, er du ansvarlig for og garanterer, at specifikationerne af råmaterialer og alle andre oplysninger, som du leverer, er nøjagtige og fuldstændige, og at du omgående giver os besked, når der sker en modifikation eller anden ændring i sådanne oplysninger.

 

Jurisdiktion


De produkter, der henvises til på dete websted, fås i kun UK og Irland, og er muligvis ikke tilgængelige i dit land. Dette websted kontrolleres og drives af Kimberly-Clark fra USA, og Kimberly-Clark garanterer ikke, at oplysningerne og materialerne på dette websted, inklusive, men ikke begrænset til, de oplysninger og andre materialer, som reklamerer for produkterne heri, er korrekte eller tilgængelige for anvendelse andre steder. Nogen software fra dette websted kan yderligere være underlagt eksportbegrænsninger, defineret af regeringen i USA, og må muligvis ikke overføres eller på anden måde eksporteres eller re-eksporteres til (eller til en person eller indbygger i) noget land, som USA har oprettet en embargo for. Hvis du indlæser eller anvender softwaren, står du inde for og garanterer for, at du ikke befinder dig i et sådant land, er underlagt et sådant, eller er indbygger i et sådant eller er noteret på en sådan liste.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE - KIMBERLY-CLARK FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR, AT INDHOLDET (TEKST OG BILLEDER) PÅ DETTE WEBSTED ER NØJAGTIGT, PÅLIDELIGT ELLER KOMPLET. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, FRASKRIVER KIMBERLY-CLARK SIG ETHVERT ANSVAR, UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BGRÆNSET TIL STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DESUDEN GIVER KIMBERLY-CLARK INGEN GARANTI FOR, AT WEBSTEDET ELLER SERVEREN, DER STILLER DET TIL RÅDIGHED, IKKE INDEHOLDER COMPUTERVIRUS."

 

Begrænsning af ansvar


Kimberly-Clark er ikke ansvarlig skader af nogen art, herunder uden begrænsning, specielle skader eller følgeskader som følge af din adgang til eller manglende adgang til dette websted eller brugen af dette, eller afhængighed af dette eller dets indhold. Kimberly-Clark har desuden ikke pligt til at opdatere webstedet eller indholdet på webstedet og er ikke ansvarlig for manglende opdatering af det. Desuden er Kimberly-Clark hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for din anvendelse af andre websteder, som du besøger via links på vores websted. Disse links og andre "ressourcer", der henvises til på dette websted, gives udelukkende som en offentlig service for brugere af Internettet, og deres tilstedeværelse på vores websted betyder ikke, at Kimberly-Clark bifalder disse eller har nogen tilknytning til dem.

 

Andet


Kimberly-Clark forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at (1) ændre denne juridiske erklæring, (2) overvåge og fjerne indsendte oplysninger og (3) nedlægge webstedet til enhver tid uden varsel. Hvis det fastslås, at et vilkår, en betingelse eller bestemmelse i denne juridiske erklæring er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, kan gyldigheden og muligheden for at håndhæve de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser ikke på nogen måde påvirkes eller anfægtes af dette. Denne juridiske erklæring udgør hele aftalen mellem dig og Kimberly-Clark vedrørende indholdet heri. Ved at bruge webstedet accepterer du overstående vilkår og betingelser.

 

HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE BRUGE WEBSTEDET.